Spor genellikle ilaçtan daha iyi yardımcı olur

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, doktorlar birçok durumda sporun ilaç tedavisi kadar hatta daha iyi işe yaradığını göstermiştir. Bazı hastalıklar için egzersiz ilaç ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir.

Londra, Ingiltere). Büyük ölçekli bir çalışma, egzersizin bazı hastalıklara karşı ilaçlar kadar hatta bazen ilaçlardan daha iyi çalıştığını göstermiştir. London School of Economics ve Harvard Medical School’dan araştırmacılar, özel bir makalede, fiziksel aktivitenin özellikle inme, kalp problemleri ve tip 2 diyabetten sonra iyi olduğunu yazıyorlar. Mevcut çalışmaları için araştırmacılar daha eski çalışmaları birleştirdiler ve böylece 339.000 kişinin tıbbi verilerini analiz ettiler. Ankete katılan tüm insanlara inme, kalp hastalığı veya tip 2 diyabet öncüsü teşhisi kondu.

Gelecekte doktorlar, ilaç tedavisine alternatif olarak sporun daha sık reçete edilmesini önermektedir. Sporun sağlık üzerindeki olumlu etkisi uzun zamandır bilinmesine rağmen, sporun ilaca kıyasla ne kadar iyi olduğuna dair hiçbir çalışma yapılmamıştır. Ancak hastalar doktorlarına danışmadan ilaçları kesmemeli ve kendi spor programlarına başlamamalıdır.

British Medical Journal’da Hüseyin Naci liderliğindeki araştırma ekibine göre, çalışma sonuçları en çok felç geçirmiş kişiler için ikna ediciydi. Doktorlara göre, hemen hemen tüm vakalarda spor, ilaç kullanımından daha iyi sonuçlar verdi.

Kalp hastalığı olan hastalarda ve kan şekeri seviyeleri tip 2 diyabet geliştirebileceklerini düşündüren hastalarda, egzersiz çoğu durumda aynı etkiye sahipti. Sadece kalp yetmezliğinde diüretik yan etkisi olan sözde diüretik ilaçların egzersiz veya diğer ilaç tedavilerinden daha iyi sonuçlar verdiği bulundu.

Araştırmacılar, “İlaçların sınırlı etkiye sahip olduğu durumlarda, hastalar fiziksel aktivitenin sahip olabileceği etkiler konusunda eğitilmeyi hak ediyor” diye yazıyor. Gelecekteki ölümleri ve yüksek bir ölüm oranını önlemek için doktorlar gelecekte egzersizi de reçete etmelidir.Aynı zamanda ilaç firmaları da çalışmalarında ilaçların etkilerini sadece plasebo gruplarıyla değil, egzersizle de karşılaştırmak zorundadır.

İnme hastalarından sorumlu olan Diabetes UK veya Stroke Association gibi İngiliz yardım kuruluşları, aktif bir yaşam tarzının sağlık açısından pek çok faydası olduğunu vurguladı. Ancak hastaların reçeteli ilaçlarını bırakıp kendi başlarına spor yapmaları değil, bunu doktorları ile görüşmeleri önemlidir. İngiliz Kalp Vakfı’ndan Amy Thompson, ek olarak, daha fazla çalışma ve karşılaştırma yapılması gerektiğini açıklıyor.

Yorum yapın