Savaşlar insanlığı daha da fakirleştirdi

1970’ten beri savaşlar olmasaydı, bugün küresel ekonomi yüzde 12 daha büyük olacaktı. Bununla birlikte, bazı ülkeler de bölge dışı savaşlardan büyük ölçüde yararlandı.

Berlin, Almanya). Savaşlar ölümlere, tedarik zincirlerinin kırılmasına, sanayi ve tarımda kayıplara neden oluyor. Bu nedenle ilk bakışta savaşların ekonomik çıktıyı azalttığı açıktır. Ancak , yüksek silahlanma harcamaları ve bazen bir savaşın sona ermesinden sonra etkilenen ülkelerin ekonomisinde önemli büyümeye yol açan anka kuşu etkisi gibi olumlu ekonomik yönler de vardır.

Uluslararası Güvenlik ve Kalkınma Merkezi’nden (ISDC) bilim adamları şimdi bu tür çatışmaların küresel ekonomik bilançosunu incelediler. Journal of Peace Research’teki yayınlarına göre, son 50 yılda 190 ülkede çatışmalar ve ekonomik gelişmeye ilişkin verileri analiz ettiler. Çalışma, bölge dışı savaş operasyonları, iç savaşlar ve iç savaşlar arasında ayrım yapıyor.

Savaşlar yoluyla olumsuz ekonomik gelişme

Analize göre, yerel çatışmalar sadece etkilenen ülkelerin ekonomisini değil, aynı zamanda küresel ekonomiyi de zayıflatıyor. Tilman Brück, “1970’ten bu yana dünyada başka savaş olmasaydı, küresel gayri safi yurtiçi hasıla 2014’te yüzde on iki daha yüksek olacaktı” diye açıklıyor. Dolayısıyla olumsuz ekonomik sonuçlar, silahlı çatışmaların olumlu yan etkilerinden daha fazladır.

Medeniyet hastalıkları gibi diğer sorunlarla karşılaştırıldığında, savaşlar küresel ekonomi üzerinde çok daha büyük bir baskı oluşturdu. Olumsuz etkileri, neredeyse arazi bozulması ve iklim değişikliği ile aynı düzeyde ve alkol tüketimi ve sıtmanın çok ötesindedir.

Kuzey Amerika ve Avrupa yararlanıyor

Savaşların ekonomik sonuçları dünya çapında çok farklı dağılıyor. Brück, “Asya, çatışmanın ekonomik sonuçlarından en çok zarar görürken, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya’nın zengin bölgeleri savaşlara karışmalarından yararlanma eğiliminde oldu” diye açıklıyor. Kuzey Amerika ekonomisi en çok savaşlardan yararlandı. 1970’den beri silahlı çatışma olmasaydı, ekonomik çıktı 0,9 trilyon ABD doları daha az olurdu.

Bu, esas olarak ABD’nin kendi ülkesi dışında savaştığı savaşlardan kaynaklanmaktadır. Yüksek askeri harcamalar yerel ekonomik büyümeyi teşvik eder. Bazı ülkelerin ekonomileri şiddetli bölge dışı savaşlardan fayda sağlarken, yalnızca için için için için yanan çatışmalar silah endüstrisine ve diğer ekonomilere çok az fayda sağlıyor.

İç savaşlardan yüksek etki

Ayrıca veriler, iç savaşların bir ülke ekonomisi üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu durumda yabancı aktörler bile silah tedarikinden, örneğin küresel ölçekte görülen ekonomik kayıpları telafi edecek kadar yararlanamamaktadır. Ortalama olarak, gayri safi yurtiçi hasıla bir iç savaş sırasında yılda yüzde 0,9 oranında düşer.

Brück, “Gayri safi yurtiçi hasıladaki çatışmanın açtığı boşluk, etkilenen ülkelerin çoğunda, özellikle de bir iç savaş varsa, geride kalıyor” diye açıklıyor. Ortalama olarak, ülke ekonomilerinin savaşın bitiminden sonra toparlanması için dört yıla ihtiyacı var.

Yazarlarına göre çalışma, savaşların küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin bugüne kadar hafife alındığını gösteriyor. “Ekonomik büyümenin önündeki bu engellerin şimdiye kadar çok az ilgi gördüğüne ve hem ekonomistler hem de siyaset bilimciler tarafından kelimenin tam anlamıyla hafife alındığına inanıyoruz. Küresel ekonomik çıktı birçok şekilde teşvik edilebilir. Barış yaratmak kesinlikle bunlardan biri,” diyor Brück.

Yorum yapın