Risk alan ve sabırsız insanların suçlu olma olasılığı daha yüksektir

Sabırsız ve riske toleranslı insanların suçlu olma olasılığı daha yüksektir. Bilişsel yeteneklerin de risk üzerinde önemli bir etkisi vardır.

Kopenhag, Danimarka). Ekonomik teoriye göre, riskten kaçınan, sabırlı ve fedakar insanların suç işleme olasılığı, riske toleranslı, sabırsız ve çıkarcı insanlara göre daha düşüktür. Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma şimdi bunu doğruladı. Uzman dergisi PNAS’ta yer alan yayına göre, risk toleransı öncelikle suçun ortaya çıkmasıyla ilgilidir.

Thomas Epper’in ekibi, yaklaşık 5.400 genç Danimarkalı erkeğin verilerini analiz etti. Bilim adamları bunları, çalışmanın bir parçası olarak deneysel olarak kaydedilen okul notları, deneklerin sabıka kayıtları ve karakter özellikleri ile ilişkilendirdiler.

Mülkiyet ve şiddet içeren suçlar

Analize göre, kişisel özellikler, bir kişinin hangi suç eylemlerini işlediğini güçlü bir şekilde etkiler. Sabırsızlık ve özellikle risk almaya isteklilik, bir kişinin mülkiyet suçu işleme olasılığını artırır. Öte yandan, özdenetim eksikliği, bir kişinin şiddet, uyuşturucu ve cinsel suçlar işleme olasılığını artırır.

Genel olarak, riske en toleranslı insanlar arasındaki suç oranları, nüfusun riskten en çok kaçınan kesimlerine göre yüzde sekiz ila on puan daha yüksektir.

Daha iyi önleme stratejileri?

“Önleme stratejilerinde risk alma ve sabrın suç oranları üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. Zürih Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarı Ernst Fehr, “Çünkü suç işleme olasılığı en yüksek olan kişiler, aynı zamanda daha katı cezai kovuşturmaya en az tepki gösteren kişilerdir” diye açıklıyor.

Çalışma aynı zamanda araştırmacıların okul notlarına göre belirledikleri bilişsel yeteneklerin de suç işleme üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Buna göre, notları kötü olan insanlar daha sonraları ya da okuldayken suçlu oluyorlar.

Yorum yapın