Milyonerler ve genel nüfus bu şekilde farklılık gösteriyor

Zenginlik milyonerleri, kilit noktalarda Almanya’daki genel nüfustan büyük ölçüde farklı kişilik profillerine sahiptir.

Berlin, Almanya). Redesigning Financial Services (RSF) enstitüsünün verilerine göre Almanya’da yaklaşık 2,9 milyon milyoner yaşıyor. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW Berlin) ve Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster’deki Socio-Economic Panel’den (SOEP) bilim adamları şimdi zengin milyonerlerin kişiliğinin genel nüfustan farklı olup olmadığını ve nasıl farklı olduğunu araştırdılar.

Humanities and Social Sciences Communications dergisindeki yayınlarına göre, milyonerlerin duygusal olarak daha istikrarlı, risk alan, açık, vicdanlı ve ortalamadan daha dışa dönük olduklarını keşfettiler.

Milyonerlerin Kişilik Profilleri

Tüm Alman nüfusunu temsil eden rastgele bir örneklemi içeren SOEP, kişilik analizi için bir veri tabanı görevi gördü. SOEP, ortalama net değeri yaklaşık dört milyon avro olan 1.100’den fazla milyoner anketi içerir.

Ayrıca araştırmacılar, 2019’da eklenen 2.000’den fazla yüksek net değere sahip bireyin kişilik profillerine erişebildi. SOEP araştırmacısı Carsten Schröder, “Bu, zenginlerin artık SOEP’te fazlasıyla temsil edildiği anlamına geliyor ve bu da bu çok küçük nüfus grubunu anlamlı bir şekilde analiz etmeyi mümkün kılıyor” diye açıklıyor.

Kendi kendine milyonerler

Kendileri için çalışmış, kendi çabalarıyla milyoner olanların kişilik profillerindeki gözle görülür sapmalar özellikle güçlüdür. Servetlerini miras almış milyonerlerde ise kişilik profillerindeki karakter özellikleri daha az belirgindir.

Araştırmaya göre, zenginlik, kişiliği tipik profile daha yakın olan kişilerde özellikle yüksektir. Kendi kendine milyoner olanların tipik özellikleri, genel nüfusun milyoner olmayan ancak yine de kendi başlarına yükselen kısımlarında zayıflamış bir biçimde mevcuttur.

Zenginlik yaratmayla ilgili kişilik

SOEP’te araştırma görevlisi ve çalışmanın baş yazarı Johannes König, “Birlikte ele alındığında, sonuçlar kişiliğin servet oluşumunda önemli bir faktör olduğunu gösteriyor” diye açıklıyor.

“Çalışma, milyonerlerin kişiliğini ilk kez güvenilir verilerle anlatıyor. WWU’da Psikolojik Teşhis ve Kişilik Psikolojisi Profesörü Mitja Back, özellikle zenginlerin sosyal karar alma süreçlerinde bir etkiye sahip olması ve kişiliklerin büyük ölçüde düşünce ve eylemleri belirlemesi nedeniyle, kişiliklerinin incelenmesi büyük sosyal önem taşıyor” diyor.

Yorum yapın