Küresel obezite ekonomik gelişmeyi yavaşlatıyor

Kısaca
  • Aşırı kilo ve obezite (obezite) artışı ekonomik gelişmeyi yavaşlatıyor
  • Obezitedeki artış nedeniyle küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2060 yılına kadar yüzde 3,3 düşecek.
  • Mutlak olarak en yüksek kayıplar Çin, Hindistan ve ABD’de yaşanacak

Obezitedeki küresel artış, ekonomik kalkınmayı tehlikeye atmakta ve küresel gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYİH) azaltmaktadır. Çin, Hindistan ve ABD özellikle etkileniyor

New York (ABD). Aşırı kilo ve obezite (obezite), son yıllarda çoğu ülkede önemli ölçüde artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Avrupa da etkilendi, salgın oranlarına çoktan ulaşıldı. RTI International tarafından yapılan bir araştırma, kilo problemlerinin sadece etkilenenlerin sağlığını değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da etkilediğini ortaya koyuyor.

Uzman dergisi BMJ Global Health’de yer alan yayına göre, obezitedeki artışın bir sonucu olarak küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2060 yılına kadar yüzde 3,3 oranında düşecek. Yoksul ülkelerin ekonomik gelişimi ve az kaynağa sahip ülkelerin ekonomileri özellikle kötü etkilenmektedir.

Yetişkinlerin dörtte üçü fazla kilolu

Rachel Nugent’e göre, birçok yetişkin zaten açıkça çok kilolu.

“Dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisi şu anda aşırı kilolu ve obez.”

Öngörüler, 2060 yılına kadar tüm yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçünün aşırı kilolu veya obez olacağını varsaymaktadır. Vücut kitle indeksi (VKİ) 30 veya daha fazla olan kişiler obez, 25 veya daha fazla olan kişiler ise aşırı kilolu olarak kabul edilir.

Çin, Hindistan ve ABD’de yüksek kayıplar

Araştırmacılar mutlak rakamlarla en büyük zararı Çin, Hindistan ve ABD’de bekliyorlar.Fazla kilo ve obezitedeki artış, 2060 yılına kadar Çin’e on trilyon dolara mal olacak. ABD GSYİH’sı 2,6 trilyon dolar ve Hindistan 850 milyar dolar azaldı.

Göreceli olarak, araştırmacılar en büyük hasarın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Trinidad ve Tobago’da olmasını bekliyorlar. GSYİH, 2060 yılına kadar BAE’de yüzde 11 ve Trinidad ve Tobago’da yüzde 10,2 düşecek.

Dikkate alınan dolaylı maliyetler

Çalışma, aşırı kilolu olmanın tıbbi tedavi gibi doğrudan maliyetlerinin yanı sıra üretkenlik kaybı gibi dolaylı maliyetleri de hesaba katıyor. Yazarlara göre, yoksul ülkelerin ekonomik kalkınmasını engelleyen öncelikle dolaylı maliyetlerdir.

“Daha düşük üretkenlik ve daha erken ölüm oranlarına sahip olmasaydık, daha hızlı gelişebilir, büyüyebilir ve insanların geçim kaynaklarını iyileştirebilirdik.”

Yorum yapın