Fazla kilolu çocukların okul notları daha kötü oluyor

Almanya’da aşırı kilolu çocuklar aynı performansla daha kötü okul notları alıyorlar.

Solucanlar (Almanya). Worms Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden sosyal bilimciler Mona Dian ve İtalya’daki Trento Üniversitesi’nden Moris Triventi tarafından yapılan bir araştırma, Almanya’da aşırı kilolu çocukların normal ve zayıf olan çocuklara göre daha kötü ve daha az iyi okul notları aldıklarını gösteriyor. Uzmanlık dergisi PLOS ONE’da yayınlanan çalışma için, Almanca gramer okullarındaki 3.700 yedinci sınıf öğrencisinin Almanca ve matematik okul notları analiz edildi.

Ulusal Eğitim Paneli Çalışması’nın (NEPS) bir parçası olarak, aşırı kilolu test deneklerinin gerçekten normal ve zayıf çocuklardan daha kötü performans gösterip göstermediğini araştırmak için çocukların performansı Almanca ve matematik testleri kullanılarak da kaydedildi. Çocukların her gün ev ödevlerine ayırdıkları zaman, ebeveynlerin sosyoekonomik durumu ve eğitim düzeyi, ayrıca çocukların ana dili ve öğrenmeye yönelik tutum ve vicdanları gibi diğer etkileyen faktörler de dikkate alınmıştır.

Okul notları normal kiloda daha iyi

Yapılan değerlendirme, fazla kilolu çocukların, incelenen noktalarda anlamlı bir farklılık göstermeseler de, normal kilolu çocuklara göre daha kötü notlar aldıklarını göstermektedir. Bu en çok, Almanca’da yüzde 11 oranında daha kötü not (dört veya daha kötü) alan aşırı kilolu ve obez erkek çocuklarda belirgindir. Öte yandan, yüzde bir 4 daha az ve iki yüzde 13 daha az alıyorlar.

Matematikte sübjektif notlara çok daha az yer olduğundan, bu konudaki ceza daha küçüktü. Kızlar söz konusu olduğunda, fazla kilolu olmak ile alınan notlar arasında ne Almanca ne de matematikte bir bağlantı kurulamadı. Mona Dian’a göre, “Kızlar fazla kilolu veya obez oldukları için daha düşük notlarla cezalandırılmıyor.”

Klişeler kötü notlara neden olur

Sosyal bilimcilere göre, fazla kilolu öğrencilerin okul notlarının daha düşük olmasının nedeni, birçok öğretmenin zaten erkek çocukları daha az çalışkan olarak görmesidir. Bu, kötü disipline sahip birçok insan tarafından ilişkilendirilen obezite ile birleşir. Aşırı kilolu kızlar söz konusu olduğunda ise, genellikle okulda daha çalışkan oldukları düşünüldüğü için kalıp yargılar dengelenir.

Yazarlara göre, çalışmada incelenmeyen diğer faktörler de kilolu öğrencilerin daha düşük notlarından sorumlu olabilir.

Not vermek için yeni kriterler

Daha eski araştırmalar, fazla kilolu öğrencilerin ortalama olarak daha kötü notlar aldıklarını zaten göstermiştir. ABD’de ( British Journal of Education Psychology ) yapılan bir çalışmada, öğretmenler, bir öğrencinin makalesine eşlik eden bir fotoğrafın öğrenciyi kilolu gösterecek şekilde manipüle edilmesi durumunda daha düşük bir not verdi. ABD’de yapılan başka bir araştırma ( Eğitim Sosyolojisi ), fazla kilolu kız öğrencilerin İngilizce derslerinde daha kötü puan aldığını gösteriyor.

Etki Almanya’da da önemli olduğundan, çalışmanın yazarları, notların verilmesi için daha objektif bir değerlendirme sağlayacak yeni kriterlerin oluşturulmasını istiyor. Bu, örneğin bir ad yerine yalnızca bir kodu olan sınıf testleri olabilir. Bu, ayrımcılığa uğrayan diğer azınlıkların daha adil notlar almasına da yardımcı olacaktır.

Yorum yapın