Enflasyon özellikle düşük gelirli aileleri vuruyor

Kısaca
  • Mayıs 2022’de Almanya’da düşük gelirli aileler için enflasyon yüzde 8,9’du .
  • Buna karşılık, yüksek gelirli bekarların haneye özel alışveriş sepeti bu ay sadece yüzde 6,5 arttı .
  • Bunun nedeni , hanehalkı enerjisinin, yakıtın ve özellikle gıdanın daha pahalı hale gelmesiydi.

Haneye özgü mal sepeti nedeniyle, enflasyon öncelikle, paralarının büyük bir kısmını hanehalkı enerji, yakıt ve gıdaya harcamak zorunda olan düşük gelirli aileleri etkiler.

Düsseldorf, Almanya). Hans Böckler Vakfı’na (HBS) bağlı Makroekonomi ve İş Çevrimi Araştırma Enstitüsü’nün (IMK) Federal İstatistik Dairesi’nin (Destatis) Gelir ve Tüketim Örneği’ne (EVS) dayalı bir araştırmasına göre, düşük gelirli haneler özellikle zor durumda yüksek enflasyon vurdu. Mayıs 2022’de bu Almanya’da yüzde 7,9’du. Dar gelirli ailelerin hanehalkı alışveriş sepeti ise yüzde 8,9 arttı. Enflasyon, bu dönemde yüzde 6,5 ile yüksek gelirli bekarlar için haneye özgü alışveriş sepetinde en düşük seviyedeydi.

Yüksek (%7,6) ve orta gelirli (%7,7) ve düşük gelirli (%7,8) bekarlar için spesifik sepet enflasyonu da ortalamanın biraz altındaydı. Düşük gelirli ailelerin yanı sıra, genel fiyat artışı orta gelirli bekar ebeveynler (%8,2) ve iki çocuklu ve orta gelirli aileler (%8,2) için de ortalamanın üzerinde bir etkiye sahiptir. Yüksek gelirli bekarların yanı sıra, yüksek gelirli aileler (%7,6) ve çocuksuz orta gelirli çiftler (%7,6) arasında da enflasyon ortalamanın altındaydı.

Yüzde 2,4 fark

IMK enflasyon izleme raporunun gösterdiği gibi, Mayıs 2022’de hanehalkı takımyıldızına ve gelire bağlı olarak daha fakir aileler ile varlıklı bekar insanlar arasında yüzde 2,4’lük bir fark vardı. Mayıs ayındaki fark, Şubat 2022’ye göre üç kat daha fazlaydı. Bunun sorumlusu, düşük gelirli hanelerin paralarının büyük bir kısmını harcamak zorunda oldukları hanehalkı enerji, yakıt ve gıdadır. İki çocuklu düşük gelirli aileler için bu ürün kategorileri yüzde 8,9 olan hanehalkı enflasyonunun yüzde 6,6’sını oluşturmaktadır. Yüksek gelirli bekarlar için bu bileşenler hanehalkı enflasyonunun yüzde 6,5’tan sadece yüzde 3,5’ini oluşturuyor.

İMK Başkanı Prof. Dr. Sebastian Dullien ve enflasyon uzmanı Dr. İpek Tober. Ekonomistlere göre bu gelişme önümüzdeki aylarda yoğunlaşarak devam edecek.

Yorum yapın