Bebeklerin dil öğrenmesi ile yetişkinlerin dil örenmesi farklı

Araştırmacılar, küçük çocukların dili daha önce düşünülenden çok daha yaratıcı bir şekilde öğrendiklerini bulmuşlardır. Buna göre iki yaşındaki çocuklar kelimeleri özgürce birleştirir ve basitçe tekrar etmezler.

Pensilvanya (ABD). Philadelphia’daki Pennsylvania Üniversitesi’nden dilbilimci Charles Yang, ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda dil araştırmasının yeni sonuçlarını yayınladı. Yang’ın araştırması, küçük çocukların dili daha önce düşünülenden çok farklı bir şekilde öğrendiklerini gösteriyor.

Dilbilgisi açısından “köpek” ve “köpek” doğrudur. Ancak çoğu insan iki kombinasyondan yalnızca birini tercih eder. Yang, çalışması için bu prensibi kullandı. Küçük çocukların konuşurken olası sıfat ve isim kombinasyonlarını nasıl kullandıklarını inceledi. Yang, çalışması için konuşmayı yeni öğrenen iki yaşındaki çocuklara ait dokuz büyük veri setini analiz etti. Dilbilimci, bu veri kümelerini 500 metinden oluşan bir metin derlemi (Brown Corpus) ile karşılaştırdı. Bu metin koleksiyonunda sadece her dördüncü isme bir kez belirli ve bir kez belirsiz bir artefakt eşlik ediyordu. İki yaşındakilerin bir makaleyi daha sık seçtikleri tespit edildi. Yang, “Profesyonel yazarların iki yaşındaki çocuklara göre daha az sistematik gramer kullandıklarını öne sürmek saçma geliyor,” diye yazıyor. Mantıksal olarak, çocukların dili, tek tek kelimelerin bağımsız olarak birleştirilebileceği gramer kuralına daha yakındır.

Dilbilimci ayrıca, küçük çocukların bakıcılarının kelime çiftlerini papağan gibi tekrarlasalar makaleleri ve isimleri nasıl birleştireceklerine dair bir model de yarattı. Bunu yapmak için Yang, ebeveynlerin yeni yürümeye başlayan çocuklarına herkesin içinde söylediği yaklaşık 1,1 milyon yorumdan oluşan bir koleksiyon kullandı. Ancak model, çocukların dilde fiilen kullandıkları kadar çok kombinasyon üretmeye yaklaşamadı. Yang, “Çocuklar bir dil öğrenirken hafızanın bir rol oynadığına şüphe yok. Kelimeler ve deyimler en bariz örnekler. Ancak sonuçlar, hafızanın dilbilgisinin birleştirici gücünün yerini alamayacağını gösteriyor” dedi.

Bu nedenle araştırma sonuçları, küçük çocukların dili saf taklit yoluyla öğrendiği şeklindeki geleneksel görüşle çelişmektedir.

Yorum yapın