Araştırmacılar HIV aşısı geliştiriyor

İspanyol araştırmacılar, tehlikeli ve daha önce tedavisi olmayan immün yetmezlik hastalığı AIDS’e karşı yeni bir aşı geliştiriyorlar. İyi tolere edilen HIV aşısı, hastalığın gelecekte patlak vermesini güvenilir bir şekilde önleyebilir ve binlerce hayatı kurtarabilir.

Barselona, İspanya). Tıbbi AIDS araştırmalarındaki umut şu anda yeni bir HIV aşısında. Yeni aşı, insan bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve beyaz kan hücrelerinin enfeksiyonu ile önceki soruna çözüm sunuyor. Barselona Üniversitesi’nden araştırma ekibi, Science Translational Medicine dergisinde yeni HIV aşısıyla elde edilen başarıları rapor ediyor.

Önceki çalışmalar, inaktif HI virüslerinden oluşan aşının çok iyi tolere edildiğini ve gelecekte antiretroviral ilaçların yerini alabileceğini göstermiştir. AIDS vücutta patlak verirse, bağışıklık sistemi sözde çöpçü hücreler tarafından HI virüsünü parçalayarak ve parçalara ayırarak tepki verir. Virüsün bazı parçaları daha sonra bağışıklık sisteminin dendritik hücrelerinin zarına girme yolunu bulur. Bazı zarlar daha sonra bulaşıcı virüsü dış hücre zarı üzerinde taşır. Bu şekilde, giderek daha fazla beyaz kan hücresi tehlikeli virüsle yavaş yavaş enfekte olur. Vücutta bağışıklık tepkisini başlatmak yerine ölürler. Felipe Garcia’nın araştırma ekibi şimdi soruna bir çözüm geliştirdi.

Araştırma ekibi, 36 AIDS hastasının dendritik hücrelerini programladı. Bu amaçla HI virüsleri ısı ile zararsız hale getirildi ve deneklere uygulandı. Dendritik hücreler, hareketsizlikleri nedeniyle artık beyaz kan hücrelerini enfekte edemediğinden, insan bağışıklık reaksiyonu her zamanki gibi başladı.

Aşının bağışıklık tepkisi artık aktif HI virüsleriyle yeniden savaşabiliyordu. Vücuttaki bağışıklık tepkisi ne kadar büyük olursa, HI virüsüyle o kadar agresif bir şekilde savaşılırdı. Reaksiyonun maksimum etkisi on iki hafta sonra gösterilebilir, ancak 48 hafta sonra bile denekler, yalnızca bir plasebo enjeksiyonu alan bir kontrol grubundan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi.

Mevcut çalışma, AIDS’e karşı etkili bir terapötik aşı için büyük umut verse de, araştırmacılar bunun henüz AIDS için bir tedavi olmadığını vurguluyor. Bağışıklık sisteminin HI virüsüne tepkisinin, tüm virüslerin öldürülmesi için ne kadar güçlü olması gerektiği hala belirsizdir. Ancak yeni yaklaşım, hastaların kan plazmasındaki virüs miktarının antiretroviral ilaçlar olmadan da önemli ölçüde azaltılabileceğini gösteriyor.

Yorum yapın