Araştırmacılar gut genini tanımlar

220’den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, sıkı çalışmanın ardından gut metabolik hastalığını tetikleyen genleri belirlemeyi başardı. Araştırma için araştırmacılar 140.000’den fazla insanın genomlarını incelediler. Şimdi araştırmacılar gut için daha iyi ilaçlar geliştirmeyi umuyorlar.

Freiburg (Almanya). Metabolik hastalık gut, vücudun üre metabolizmasının bozulmasına neden olur. Fazla ürik asit vücutta kalır ve eklemlerde ağrılı iltihaba neden olur. Özellikle şiddetli gut vakalarında böbrekler de zarar görebilir.

220’den fazla bilim insanından oluşan uluslararası bir ekip, vücutta birkaç gut geni tanımladı. Araştırmacılar başarılarını Nature Genetics dergisinde rapor ediyor. Freiburg’daki Üniversite Hastanesi’nden Anna Köttgen, “Bulunan genler, ürik asit seviyesinin yükselmesini sağlıyor ve bu nedenle doğrudan hastalıkla bağlantılı” diyor. 220’den fazla araştırmacı, tıbbi-bilimsel çalışmada yaklaşık 140.000 kişinin genetik materyalini değerlendirdi.

Araştırmacılar çalışmalarında 28 risk faktörü tespit edebildiler. Bunlar şimdi hastalığın ve seyrinin daha iyi anlaşılmasını sağlamalıdır. Böylece yakın gelecekte gut hastalığına karşı daha iyi ilaçlar geliştirilebilir. Köttgen, “Sorun şu ki, ürik asit seviyeleri genellikle mevcut ilaçlarla ancak yeterince azaltılamıyor veya ilaçların yan etkileri var” diye açıklıyor.

Bilim adamları, gut hastalığını moleküler düzeyde anlamak için yeni bulguları kullanmak istiyorlar. Genetik bilgi, daha doğru risk tahminleri yapılmasına yardımcı olabilir.

Gut yaygın bir hastalık haline geliyor. Almanya’da 30 ila 59 yaş arasındaki tüm erkeklerin yaklaşık yüzde 2,8’i ve tüm kadınların yaklaşık yüzde 0,4’ü gut hastasıdır.

Yorum yapın