Almanlar göçü ekonomi için bir fırsat olarak görüyor

Almanya’da nüfusun büyük bir kısmı göçü ekonomi için bir fırsat olarak görüyor. Bununla birlikte, Almanların yarısından fazlası hala olumsuz sonuçlardan endişe duyuyor.

Gutersloh (Almanya). Federal İstihdam Kurumu’nun (IAB) İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya’nın işgücü açığını durdurmak için yılda yaklaşık 400.000 göçmene ihtiyacı var. Yeni federal hükümetin sloganı “daha fazla ilerlemeye cesaret et” bu nedenle açıkça göç ve entegrasyon politikası için de geçerlidir. Koalisyon anlaşmasına göre, Almanya “çeşitliliğin olduğu bir göç ülkesi” haline gelmeli.

Bu nedenle hükümetin göçmenlik politikası göçü çok daha kolay hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, vasıflı işçiler için bir göçmenlik sistemi oluşturulacaktır. Ayrıca iltica prosedürleri yeni bir sistemle daha hızlı işlenecek. Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, nüfusun göçe karşı tutumunun geçen yıl nasıl değiştiğini inceledi. Kantar Emnid, Kasım 2021’de 14 yaş ve üstü yaklaşık 2.000 kişiyle anket yaptı.

Almanya’da karşılama kültürü artıyor

2012 yılından bu yana her yıl Almanya’da göçe yönelik tutumları inceleyen araştırmanın güncel sayısına göre, son bir yılda nüfusta göçe yönelik şüpheler azaldı. Bunun yerine, daha fazla Alman göçmenleri bir fırsat olarak görüyor.

Göçün olumsuz sonuçlarına ilişkin endişeler de geçen yıl içinde azalmış olsa da, çoğunluğun endişeleri hâlâ devam ediyor. Yayın diyor ki: “Bir şey hareket ediyor”. Eleştirel düşünceler ve reddedilme hala “mevcut ve fark edilir”.

Ekonomi için bir fırsat olarak göç

Ankete katılanların çoğunluğu (%68) göçü öncelikle ekonomi için bir fırsat olarak görüyor. Anket katılımcılarına göre (%55), göç, uluslararası şirketlerin yerleşmesinde ve vasıflı işçi sıkıntısında avantajlar getirmektedir. Ayrıca, ankete katılanların neredeyse yarısı (%48) göçün emeklilik sigortası için ek gelir sağlayacağını ve neredeyse üçte ikisi (%65) de göçün daha az yaşlanan bir topluma yol açacağını düşünüyor.

refah devletine yük mü?

Ancak üçte ikiden fazlası (%67) göçmenlerin refah devleti için ek bir yük olacağından korkuyor. Ayrıca, ankete katılanlar göçmenler ve yerliler arasında çatışma (%66) ve okullarda sorun (%56) beklemektedir. Büyükşehir bölgelerindeki konut sıkıntısı da ankete katılanların yarısından fazlasını (%59) endişelendiriyor.

Yazarların açıkladığı gibi, göçmenlere yönelik tutumlar, esas olarak yaş ve eğitim düzeyine bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir. Ayrıca, Doğu ve Batı Almanya arasında bazı “göze çarpan sapmalar” bulundu.

Yorum yapın